Białe kołnierzyki

Jaki kołnierz do jakiej twarzy?

Jednym z najistotniejszych elementów męskiego stroju jest z pewnością koszula, a w koszuli kołnierz. Dlaczego jest tak istotny? Ponieważ to on wpływa na fakt, jak będzie wyglądać nasza twarz: czy dodamy sobie optycznie kilogramów czy potrafimy dobrze zachować proporcje kształtu kołnierza do twarzy. Jeżeli chcemy wyglądać idealnie to na rysunku poniżej przedstawiam prostą i złotą zasadę doboru tego elementu do aparycji – twarz okrągła to kołnierz typu kent, najbardziej uniwersalny, z niezbyt szerokim rozstawem rogów. Powinny one być skierowane zdecydowanie w dół. Przy twarzy pociągłej, szczupłej najlepszym kołnierzem będzie tzw hai-kołnierz z rogami prawie w poziomie. Do twarzy o kształcie regularnym założyć można każdy typ kołnierza.

Jaki krawat do jakiego kołnierza?

Krawat pod kołnierzem także jest bardzo istotny. Musi mieć odpowiedniej szerokości wiązanie supła krawatowego.

Pod kołnierz kent z niewielkim rozstawem rogów zakładamy nie za szeroki krawat, maksymalnie 8-10 cm, z wąskim wiązaniem np. prosty four in hand.

Do kołnierza hai najlepszy będzie szeroki krawat, 12 cm, z szerokim węzłem np. windsorski lub  skrzyżowany.

O węzłach krawatowych napiszę w innym poście. Tu dodatkowo zamieszczam typy kołnierzy jakie mogą występować w koszulach tak, by każdy mężczyzna, który je przejrzy wiedział,  w jakim będzie prezentował się korzystnie.

Pozdrawiam Beata

One of the most important elements of the male attire is certainly a shirt, and the shirt collar. Why is it so important? Because it
affects the way how our face will look like: either we will  visually add a few kilogrammes or will be able to properly maintain the proportions of the shape of the collar to the face. If you want to look perfect look at the figure below, which presents a simple golden
rule for the selection of the collar to the appearance – round face requires a kent type of collar, the most universal, with  not very wide corner spacing. They should definitely be directed downwards. For an oblong, thin face, the best collar will be a hai -collar with almost horizontal corners. For a regular-shaped face  one can wear any type of a collar.
A tie under the collar is also very important. It must have  the adequate width of tie knot. Under the kent type collar with a narrow corner spacing we should not wear  too wide tie, up to 8-10 cm, with a narrow knot, such as a simple four in hand. For the wide hai collar the best will be a wide tie, 12 cm, with a wide knot, for example a Windsor type , or a cross knot.
I am going to write about tie knots in another post. Here I also put additional types of collars that may occur in the shirts, so that every man who looks them through will know in which he presents favourably. Beata

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.